Higijena i pranje

- Kompletna oprema za higijenu radnika i proizvodnih objekata sve u skladu sa HCCP standardima